Chứng chỉ hành nghề dược – Thủ tục cấp ra sao?

 • 04/03/2017

Nhiều dược sỹ muốn mở cơ sở bán lẻ thuốc (gọi cách khác là cửa hàng bán thuốc) nhưng lại không biết làm thế nào để xin cấp chứng chỉ hành nghề dược. Vậy thủ tục hồ sơ thế nào, lệ phí ra sao, nộp hồ sơ ở đâu, thời gian bao lâu…để tìm hiểu những câu hỏi ấy, dưới đây Cao đẳng Dược Chất Lượng Cao Hà Nội...

Chi tiết...


Chi tiết về hành nghề Dược, chứng chỉ hành nghề trong Luật Dược 2016

 • 04/03/2017

Luật Dược số 105/2016/QH13 mới nhất quy định những chính sách của nhà nước về Dược và phát triển công nghiệp Dược.

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động

 • Trường Cao đẳng Dược Hà Nội 1

 •   Dược sỹ chuyển đổi

 • Dược sỹ văn bằng 2

 • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

 • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

 • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

 • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

 • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

 • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1