Thông báo chương trình hoạt động ngày 26-3-2017

  • 17/03/2017

Nhằm tạo động lực khuyến khích và tôn vinh các tập thể và cá nhân trong toàn trường hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, tạo sân chơi lành mạnh thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ cho học sinh trong toàn trường với yêu cầu an toàn, vui vẻ, tiết kiệm;...

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động

  • Trường Cao đẳng Dược Hà Nội 1

  •   Dược sỹ chuyển đổi

  • Dược sỹ văn bằng 2

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1