Tuyến sinh ĐH Dược liên thông năm 2019

 • 17/05/2019

Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội thông báo tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp Đại học Dược liên thông hệ chính quy năm 2019.

Chi tiết...


Tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ liên thông năm 2019

 • 10/05/2019

Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội thông báo tiếp nhận hồ sơ Tuyển sinh Đại học Điều dưỡng liên thông năm 2019.

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động

 • Trường Cao đẳng Dược Hà Nội 1

 •   Dược sỹ chuyển đổi

 • Dược sỹ văn bằng 2

 • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

 • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

 • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

 • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

 • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

 • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1