Học phí các hệ Cao đẳng Dược

 • 11/10/2017

Nhà trường công bố các mức học phí hệ Cao đẳng Dược văn bằng 2, Cao đẳng Dược liên thông áp dụng tại Trường cao đẳng Dược Hà Nội năm học 2017-2018 như sau:

Chi tiết...


Học phí lớp Dược sỹ Chính quy Đặc biệt học 1 năm (Dược sỹ chuyển đổi)

 • 11/02/2017

Trường TC Dược Hà Nội thông báo học phí hệ Dược sỹ chính quy đặc biệt học 01 năm (Dược sỹ chuyển đổi học 1 năm) áp dụng từ năm học 2017 như sau:

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động

 • Trường Cao đẳng Dược Hà Nội 1

 •   Dược sỹ chuyển đổi

 • Dược sỹ văn bằng 2

 • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

 • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

 • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

 • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

 • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

 • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1