Cty TNHH Dược Phẩm Vellpharm Việt Nam tuyển dụng nhân viên sản xuất Dược

 • 21/04/2019

Công ty TNHH Dược phẩm VellPharm Việt Nam là doanh nghiệp chuyên nghiên cứu sản xuất thuốc với công nghệ kỹ thuật cao, do nhu cầu phát triển của công ty, nay thông báo tuyển dụng nhân viên ở các vị trí sau:

Chi tiết...


Công ty THPT Tophaco Việt Nam – Tuyển Trình dược viên

 • 01/01/2019

Công ty THPT Tophaco Việt Nam – Tuyển Trình dược viên

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động

 • Trường Cao đẳng Dược Hà Nội 1

 •   Dược sỹ chuyển đổi

 • Dược sỹ văn bằng 2

 • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

 • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

 • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

 • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

 • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

 • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1