Học phí các hệ Cao đẳng Dược

Nhà trường công bố các mức học phí hệ Cao đẳng Dược văn bằng 2, Cao đẳng Dược liên thông áp dụng tại Trường cao đẳng Dược Hà Nội năm học 2017-2018 như sau:

A. Đối với hệ Cao đẳng Dược liên thông từ trung cấp Dược: 21.160.000 đồng , cụ thể:

- Học phí và vật tư thực hành: 1.260.000 đồng/tháng x 15 tháng = 18.900.000 đồng;

- Tiền sách, tài liệu, giáo trình học tập toàn khóa: 1.208.000 đồng;

- Trang phục thực hành: 200.000 đồng;

- Bảo hiểm y tế toàn khóa: 614.250 đồng;

- Tiền khám sức khỏe, thẻ sinh viên, hồ sơ nhập học: 239.000 đồng

- Tiền ôn tập, thi (thông báo sau nếu tổ chức)

Lịch nộp:

- Nộp làm 4 đợt, đợt 1 nộp khi nhập học: 5.290.000 đồng, nộp khi nhập học.

- Các đợt tiếp theo (sau 04 tháng kế tiếp): 5.290.000 đồng.

 

B. Đối với hệ chuyển đổi Cao đẳng Dược văn bằng 2: 24.960.000 đồng, cụ thể:

- Học phí và vật tư thực hành: 1.260.000 đồng/tháng x 18 tháng = 22.680.000 đồng;

- Tiền sách, tài liệu, giáo trình học tập toàn khóa: 1.229.000 đồng;

- Trang phục thực hành: 200.000 đồng;

- Bảo hiểm y tế toàn khóa: 614.000 đồng;

- Tiền khám sức khỏe, thẻ sinh viên, hồ sơ nhập học: 239.000 đồng

- Tiền ôn tập, thi (thông báo sau nếu tổ chức)

Lịch nộp:

- Nộp làm 4 đợt, đợt 1 nộp khi nhập học: 6.240.000 đồng, nộp khi nhập học.

- Các đợt tiếp theo (sau 04 tháng kế tiếp): 6.240.000 đồng.

 

C. Học phí hệ Cao đẳng Dược chính quy 3 năm ( Với SV mới tốt nghiệp THPT )

1. Năm thứ nhất:

– Tiền học phí và vật tư hóa chất: 1.080.000 đồng/tháng x 10 tháng = 10.800.000 đồng

– Tiền sách, tài liệu, giáo trình học tập toàn khóa: 1.420.000 đồng

– Trang phục thực hành: 200.000 đồng;

– Bảo hiểm y tế năm thứ nhất: 491.000 đồng; ( không bắt buộc )

– Tiền khám sức khỏe, thẻ sinh viên, lệ phí nhập học: 239.000 đồng

Lịch nộp:

– Đợt 1: 4.850.000 đồng, nộp khi nhập học.

– Đợt 2: 4.150.000 đồng, nộp sau 3 tháng kể từ ngày nhập học;

– Đợt 3: 4.150.000 đồng, nộp sau 07 tháng từ ngày nhập học.

2. Các năm tiếp theo

– Học phí và vật tư hóa chất: 1.080.000 đồng/10 tháng = 10.800.000 đồng;

– Bảo hiểm y tế/năm: 491.000 đồng

Lịch nộp:

– Đợt 1: 5.891.000 đồng, nộp đầu năm học.

– Đợt 2: 5.400.000 đồng, nộp vào đầu kỳ 2;

Lưu ý: Sinh viên đã có thẻ bảo hiểm y tế còn hiệu lực đến hết mỗi năm học, sẽ không phải nộp tiền đóng bảo hiểm y tế cho năm đó và phải Photo thẻ bảo hiểm để nộp cho Nhà trường

 

D: NƠI NHẬN HỒ SƠ

Phòng tuyển sinh – Trường Cao Đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội.

Địa chỉ: Đường Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội .

Điện thoại liên hệ: 024.6672.9846; 1900-0065

 

Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện tới địa chỉ trên.

Lưu ý: Sau khi tốt nghiệp SV được học liên thông lên đại học Dược nếu có nhu cầu. SV có thể liên hệ tới số điện thoại trên để biết thêm chi tiết.

Gửi nhận xét

  • Trường Cao đẳng Dược Hà Nội 1

  •   Dược sỹ chuyển đổi

  • Dược sỹ văn bằng 2

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1