Học phí lớp Dược sỹ Chính quy Đặc biệt học 1 năm (Dược sỹ chuyển đổi)

Trường TC Dược Hà Nội thông báo học phí hệ Dược sỹ chính quy đặc biệt học 01 năm (Dược sỹ chuyển đổi học 1 năm) áp dụng từ năm học 2017 như sau:

Kể từ năm học 2017-2018 (từ khóa Dược sỹ K10), Tổng kinh phí áp dụng với sinh viên hệ Dược sỹ Chính quy Học 1 năm (đối tượng đã tốt nghiệp 1 trường chuyên nghiệp bất kỳ học chuyển đổi sang lấy bằng Dược sĩ chính quy) là 12.800.000 đồng.

1. Cách thức nộp:

Kinh phí đào tạo được chia làm 3 đợt, phân bổ như sau:

- Đợt 1: Kinh phí đào tạo Dược sỹ chuyển đổi nộp khi nhập học là :4.200.000 đồng

(bao gồm học phí và kinh phí giáo trình, áo thực hành, khám sức khỏe)  

- Đợt 2: 4 tháng sau ngày nộp đợt 1, sinh viên sẽ nộp đợt 2 với số tiền: 4.300.000 đồng

- Đợt 3 : 4 tháng sau ngày nộp học phí đợt 2, sinh viên nộp đợt cuối học phí số tiền: 4.300.000 đồng

2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng tuyển sinh

ĐC: Phòng 201 Nhà C- số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

 

 

  • 11/02/2017 02:23
  • Trường Cao đẳng Dược Hà Nội 1

  •   Dược sỹ chuyển đổi

  • Dược sỹ văn bằng 2

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1