Thông báo Nhập học lớp Cao đẳng Dược Liên thông và Cao đẳng Dược Bằng 2 năm 2019

  • 17/05/2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2019 của Trường cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội, Nhà trường tổ chức nhập học và giảng các lớp Cao đẳng Dược liên thông và lớp Cao đẳng Dược hệ Văn bằng 2 từ 15/5/2019.

Chi tiết...


  • Trường Cao đẳng Dược Hà Nội 1

  •   Dược sỹ chuyển đổi

  • Dược sỹ văn bằng 2

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1