Học Y học cổ truyền sẽ được học gì?

  • 11/05/2019

Giải đáp thắc mắc của các em học sinh trong việc lựa chọn ngành học, Nhà trường giới thiệu cho các em sơ qua về ngành học Y học cổ truyền.

Chi tiết...


  • Trường Cao đẳng Dược Hà Nội 1

  •   Dược sỹ chuyển đổi

  • Dược sỹ văn bằng 2

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1